kmsp.net
当前位置:首页 >> 有匪君子,充耳琇莹 >>

有匪君子,充耳琇莹

“ 有匪君子”出自诗经《淇奥》,“有匪”意为有文采的君子,“匪”通“斐”.是赞美一个君子德才兼并备、宽和幽默,他的美在于气质品格,才华修养,表达永远难以忘怀的情感. 充耳琇莹:耳坠上装饰着美丽晶莹的翠玉。《毛传》:“充耳谓之瑱。”琇,xiù,美石,...

您查询的是:有匪君子,充耳琇莹,会弁如星 查询结果:共包含 12 个汉字,总笔画数 85 画。 去除重复汉字后:共包含 12 个汉字,总笔画数 85 画。 以下为单个汉字笔画数: 6 画yǒu有 10 画fěi匪 7 画jūn君 3 画zǐ子 6 画chōng充 6 画ěr耳 11 画x...

君子的自我修养就像加工骨器,切了还要磋;就像加工玉器,琢了还得磨。 瞻彼淇奥,绿竹猗猗。有匪君子,如切如磋,如琢如磨。 瑟兮僩兮,赫兮咺兮。有匪君子,终不可谖兮。 瞻彼淇奥,绿竹青青。有匪君子,充耳琇莹,会弁如星。 瑟兮僩兮,赫兮咺...

注: 有匪:匪字通斐,有文采的样子,有匪君子即看上去很有学问的学子,此处君子代指学子。 如切如磋,如琢如磨:切磋琢磨都是古代制作玉石器皿时的工序,此处指学子们互相学习探讨,就像工匠们制作玉石工艺品一样严谨勤奋。 瑟兮僩兮:瑟,庄严...

瑟兮僩兮,赫兮咺兮, 有匪君子,终不可谖兮! 瞻彼淇奥,绿竹青青。 有匪君子,充耳琇莹,会弁如星。 瑟兮僩兮,赫兮咺兮, 有匪君子,终不可谖兮! 瞻彼...

因取名有“女诗经,男楚辞,文论语,武周易”之说,指的是取名字的依据和标准。...15、琇莹。《卫风·淇奥》:“有匪君子,充耳琇莹”。琇:宝石。莹:光亮透明。...

有匪君子,如切如磋,如琢如磨。瑟兮僴兮,赫兮咺兮,有匪君子,终不可谖兮。 瞻彼淇奥,绿竹青青。有匪君子,充耳琇莹,会弁如星。瑟兮僴兮,赫兮咺兮,有匪...

瞻彼淇奥,绿竹猗猗。有匪君子,如切如磋,如琢如磨。瑟兮僩兮,赫兮咺兮。有匪君子,终不可谖兮。 瞻彼淇奥,绿竹青青。有匪君子,充耳琇莹,会...

有匪君子,如切如磋,如琢如磨。瑟兮僴兮,赫兮咺兮,有匪君子,终不可谖兮。 瞻彼淇奥,绿竹青青。有匪君子,充耳琇莹,会弁如星。瑟兮僴兮,赫兮咺兮,有匪...

有匪君子,如切如磋,如琢如磨. 瑟兮僴兮,赫兮咺兮, 有匪君子,终不可谖兮! 瞻彼淇奥,绿竹青青. 有匪君子,充耳琇莹,会弁如星. 瑟兮僩兮,赫兮咺兮, ...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.kmsp.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com